Rewolucyjna technologia

dekompozycji dźwięku

Opatentowana przez nas technologia wektoryzacji dźwięku pozwala na uzyskanie nieosiągalnej dotąd rozdzielczości widma dźwięku i umożliwia wyodrębnienie z polifonicznej ścieżki audio pojedynczych dźwięków składowych, które zapisujemy w formie edytowalnych obiektów dźwiękowych (Sound Objects®). Otrzymany w ten sposób wektorowy zapis dźwięku daje niespotykane dotąd możliwości jego dalszej analizy oraz edycji.

Nowe możliwości

automatycznej separacji źródeł dźwięku

Zastosowane przez nas algorytmy dekompozycji sygnału audio na obiekty dźwiękowe pozwalają nam automatycznie rozdzielać wybrzmiewające jednocześnie w ścieżce audio dźwięki składowe, których częstotliwość różni się zaledwie o 4% (około jeden półton), co porównać można do zdolności odsłuchowych ludzi posiadających tzw. słuch absolutny. Uzyskanie w.w. dokładności separacji składowych dźwięku, przy jednoczesnym zachowaniu informacji o amplitudzie i fazie każdego ze zwektoryzowanych obiektów dźwiękowych, pozwala na uzyskanie nieosiągalnej dotąd precyzji przy wyodrębnianiu poszczególnych źródeł dźwięku, a także rozpoznawaniu logicznych elementów składowych każdego ze źródeł dźwięku, takich jak: fonemy, nuty itp.

Nowa jakość

w analizie sygnału dźwiękowego

Wykorzystując nasze algorytmy jesteśmy w stanie  z uzyskanego uprzednio Spectrogramu wysokiej rozdzielczości wyodrębnić poszczególne wektorowe Obiekty Dźwiękowe i rozpocząć proces ich grupowania według źródeł pochodzenia.

Nowy wymiar

edycji plików audio

  Na wyjściu opisanego wcześniej banku filtrów pojawia się widmo sygnału audio, który w przestrzeni czas/częstotliwość pokazuje amplitudę występujących elementów składowych. W odróżnieniu od obecnie dostępnych "rozmytych" spectrogramów dźwięku nasze rozwiązanie pozwala na identyfikację i precyzyjne wyodrębnienie z widma poszczególnych obiektów pochodzących z różnych źródeł dźwięku. W rozłożonym sygnale audio występuje jednocześnie od kilku do kilkudziesięciu elementów podstawowych i ich harmonicznych. Często te elementy mają bardzo zbliżone lub wręcz nakładające się częstotliwości. Aby je rozróżnić, a następnie połączyć z już zidentyfikowanymi, system musi "wsłuchać" się w dźwięki.

Potencjane zastosowania

Naszym celem jest opracowanie technologii która będzie fundamentem umożliwiającym maszynom słyszenie i mówienie w sposób dorównujący człowiekowi. W 2015 roku udało nam się pomyślnie przejść fazę tzw. Proof-of-Principle i pozyskać strategicznego inwestora. Obecnie trwają intensywne pracę nad przygotowaniem pierwszego prototypu (Proof-of-Principle) wykorzystania naszej technologii w dziedzinie syntezy dźwięku.
Naszym celem jest opracowanie technologii która będzie fundamentem umożliwiającym maszynom słyszenie i mówienie w sposób dorównujący człowiekowi. W 2015 roku udało nam się pomyślnie przejść fazę tzw. Proof-of-Principle i pozyskać strategicznego inwestora. Obecnie trwają intensywne pracę nad przygotowaniem pierwszego prototypu (Proof-of-Principle) wykorzystania naszej technologii w dziedzinie syntezy dźwięku.

Misja Sound Object

Naszą misją jest opracowanie technologii, która będzie fundamentem umożliwiającym maszynom słyszenie i mówienie w sposób dorównujący człowiekowi. W 2015 roku udało nam się pomyślnie przejść fazę tzw. Proof-of-Principle i pozyskać strategicznego inwestora. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem pierwszego prototypu (Proof-of-Concept) wykorzystania naszej technologii w dziedzinie syntezy dźwięku. Opracowywana przez nas technologia bazuje na opatentowanej metodzie wektoryzacji dźwięku prowadzącej do uzyskania pliku audio zawierającego skończoną liczbę wektorowych obiektów dźwiękowych (Sound Objects).

 

Dołącz do nas

Zobacz aktualne oferty pracy w zakładce Dołącz do nas.


zmiana wizerunku firmy